Warning: Declaration of QuietSkin::feedback($string) should be compatible with WP_Upgrader_Skin::feedback($string, ...$args) in /wp-content/plugins/ocean-extra/includes/wizard/classes/QuietSkin.php on line 12

Warning: PHP Startup: Cannot start session when headers already sent in /wp-content/plugins/wpforo/wpf-includes/class-notices.php on line 16
regulamin -

Regulamin linii Five Stars VA

§1 wstęp

Wirtualna linia lotnicza Five Stars Airline, oraz spółka zależna Five Stars Cargo, zwane dalej Five Stars VA, jest organizacją non profit, zrzeszającą miłośników wirtualnego lotnictwa i transportu lądowego. Organem zarządzającym linią jest chief executive oficer (CEO) i wyznaczony przez niego zarząd.

§2 zasady wyboru zarządu

Zarząd wybierany jest spośród pełnoprawnych członków linii, którzy przedstawią program rozwoju Five Stars na następny rok. Program powinien być przedstawiony w formie pisemnej, na forum linii do 31 stycznia każdego roku. Pełnoprawnym członkiem linii jest każda osoba z zaliczonym egzaminem A1, wymieniona w rosterze pilotów linii Five Stars, oraz dożywotnio założyciele linii, jako honorowi prezesi.
CEO zobowiązany jest do przeprowadzania wśród pilotów głosowań, nad strategicznymi dla linii projektami. Założyciele Five Stars posiadają prawo veta.

§3 proces rekrutacji i wymagania dla rekrutów

Wymagania dla nowych pilotów i proces rekrutacji określony jest w zakładce rekrutacja. Do czasu zaliczenia poziomu A1, rekrut może wykonywać loty tylko treningowe, na maszynach wąskokadłubowych.

§4 prawa i obowiązki pilotów Five Stars

⦁ Pilot Five Stars VA zobowiązany jest do wykonania minimum 1 rejsu miesięcznie w sieci Vatsim, lub 5 rejsów offline.
⦁ Pilot Five Stars VA zobowiązany jest do
⦁ Rejestrowania swoich lotów poprzez klienta fsairlines.net
⦁ Przestrzegania obowiązujących międzynarodowych przepisów lotniczych i procedur zawartych na lokalnych mapach, oraz bezzwłoczne wykonywanie poleceń ATC
⦁ Stosowania się do zapisów zawartych w SOP
⦁ Do posiadania i korzystania z aktualnych map lokalnych, co najmniej w wersji elektronicznej
⦁ Do posiadania i korzystania z aktualnych scenerii lokalnych, lub AFCAD`ów
⦁ Do posiadania aktualnej bazy AIRAC
⦁ Do wyłączenia w symulatorze detekcji „crashy” (w sceneriach spotykane są niewidzialne obiekty, a nowi użytkownicy sieci Vatsim często urządzają sobie safari po lotniskach)
⦁ Używania na VATSIM callsing’u w/g wzoru: FSE+numer pilota
⦁ Wypełniania pola remarks w/g wzoru: wersja posiadanego AIRAC / OPR Five Stars / ⦁ www.fivestars-va.pl
⦁ Każdy pilot Five Stars ma obowiązek wykonywania lotów z ogólną oceną minimum 90%. W przypadku przekroczenia limitu 90%, pilot musi bezzwłocznie złożyć raport z lotu do kontrolera jakości (QC) zawierający wyjaśnienie niskiej oceny.

⦁ Zabrania się ingerencji w silnik pogodowy, stosowania kompresji czasu, używania trybu slew, oraz pozostałych ingerencji mających wpływ na parametry lotu, lub odczyty recordera fsairlines.net
⦁ Zabrania się wykonywania połączeń maszynami szerokokadłubowymi na trasach krótszych jak 500nm. Odstępstwem od tej reguły są oficjalne eventy zatwierdzone przez Five Stars VA
⦁ Wzywa się do bezwzględnego zachowania kultury podczas komunikacji z ATC i innymi użytkownikami VATSIM, jak również podczas korzystania ze strony Five Stars Airline, forum, shutboxa, chatu i serwera discord należących do linii.
⦁ Każdemu członkowi Five Stars przysługuje urlop w wysokości 3 miesięcy w ciągu roku. Wnioski urlopowe muszą być złożone przed zaistnieniem nieobecności. Urlop nie jest udzielany na dni, lecz miesiące. Biorąc urlop na okres 7 dni, z naszego konta znika 1 miesiąc. Urlop liczony jest od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.
⦁ Każdemu pilotowi przysługuje prawo swobodnej wypowiedzi i głosowania nad projektami, nad którymi pracuje linia
⦁ Każdemu pilotowi przysługuje rezerwacja wybranej maszyny, na którą posiada uprawnienia
⦁ Każdy pilot ma prawo dodawać do systemu fsairlines.net i wykonywać loty charterowe. Dodawane loty muszą posiadać oznaczenie xCHARTx i wprowadzoną cenę biletu między +10%, a +20% od ceny standardowej.
⦁ Każdy pilot ma prawo latać dla innej VA, niekorzystającej z systemu FSAirlines.net
⦁ Każdy pilot ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę na stanowiska managerskie i pomysły mogące rozwijać Five Stars.

§5 przebieg kariery w Five Stars

Przebieg kariery określają stopnie jakie pilot uzyskuje dzięki nalotowi i poszerzaniu swojej wiedzy. Począwszy od rekruta, po Senior Flight Captain. Pilota obowiązkiem jest pilnowanie swoich statystyk i zgłaszanie się do osoby odpowiedzialnej za HR, z prośbą o zmianę stopnia.
Rekrut – Jest to pierwszy stopień jaki uzyskuje kandydat na pilota Five Stars. Rekrut ma 30 dni na zaliczenie egzaminu z wiedzy podstawowej. W tym czasie do jego dyspozycji oddane są loty treningowe maszynami wąskokadłubowymi. Pensja 0%
Second Officer – Pierwszy stopień, który nadaje tytuł pełnoprawnego członka linii i upoważnia do wykonywania lotów offline. Do jego uzyskania wymagane jest zaliczenie egzaminu teoretycznego A1 i co najmniej 5 ostatnich lotów z ocena nie niższą niż 90%. Wraz ze stopniem drugiego oficera, pilotowi zostaje przydzielony stały callsing. Pensja 5%
First Officer – Wymagany nalot 50h na Vatsim, lub 100h offline, oraz zaliczenie poziomu egzaminu z zakresu A2. Stopień pierwszego oficera upoważnia do wykonywania lotów maszynami szerokokadłubowymi. Pensja 10%
Captain – Pierwszy stopień uprawniający do krajowych lotów online w sieci Vatsim. Wymagany nalot 50h na Vatsim i zaliczenie egzaminu praktycznego A4. Pensja 15%
Senior Captain – Stopień uprawniający do zagranicznych lotów online w sieci Vatsim. Wymagany nalot 100h na Vatsim. Pensja 20%
Senior Flight Captain – Stopień uprawniający do wykonywania online lotów międzykontynentalnych. Wymagany nalot 200h na Vatsim i zaliczenie szkolenia oceanicznego. Pensja 35%

§6 Flota – zasady rezerwacji i obsługi maszyn

Jeżeli nie planujesz lotu w ciągu najbliższych 24 godzin, nie rezerwuj samolotu.
Samoloty z ogólnym stanem technicznym poniżej 96% są wyłączone z użytkowania i powinny być zgłaszane do fleet menagera, celem wysłania ich na przegląd serwisowy.
Jeżeli chcesz pobrać samolot z innej lokalizacji niż HUB, lub baza charterowa, sprawdź kiedy samolot doleciał do miejsca przeznaczenie. Każdy pilot, który dostarczył samolot, ma prawo nim powrócić ciągu 48 godzin, po tym czasie rezerwacja poprzedniego pilota wygasa i można samolot rezerwować na lot powrotny, bez jakichkolwiek konsekwencji. Jeżeli chcesz powrócić samolotem przed wygaśnięciem rezerwacji, zapytaj o zgodę osobę która dostarczyła samolot na miejsce postoju.
Rezerwacja samolotu dla pilota. Każdy ma prawo wybrać sobie samolot którym będzie latał. Aby jednak mieć samolot tylko do własnej dyspozycji, pilot musi posiadać status aktywny (1 lot miesięcznie online, lub 5 offline). W innym wypadku jego samolot, zostaje przekazany do puli ogólnej. Pozostałe samoloty latają w systemie rotacyjnym, czyli są przypisane do HUBów, lub baz charterowych. Zarezerwowane na stałe samoloty oznaczone są rejestracją FSE+ nr pilota. Samoloty mogą być używane tylko przez właściciela rezerwacji. Zmiana rezerwacji może nastąpić tylko w bazie charterowej, lub w HUBie.
Każdy pilot ma prawo zgłosić zapotrzebowanie na zakup wybranego samolotu, w tym samolotów niestandardowych takich jak C130, Concorde, Tupolev i inne. Warunkiem zakupu, lub leasingu maszyn niestandardowych, jest deklaracja wykonania odpowiedniej ilości lotów, dla pokrycia kosztów operacji.

§7 obsługa systemu fsairlines.net

Każdy pilot po przystąpieniu do linii, powinien jeżeli nie ma, założyć konto na fsairlines.net i niezwłocznie przystąpić do Five Stars Airline. Szczegółowe informacje na temat podstawowych kroków znajdują się na forum

§8 zakończenie

Regulamin powstał w oparciu o 5 lat doświadczeń jakie posiadamy. Dotyczy wszystkich rekrutów, pilotów i kadry zarządzającej. Jego nieznajomość nie zwalnia z odpowiedzialności. Regulamin może ulec zmianie.

Wersja 1.01
Autor Grzegorz Trzoch
Założyciel Five Stars Airline
Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin nie może być rozpowszechniany w całości, lub fragmentach poza domeną www.fivestars-va.p

Close Menu